Köszöntő
Köszöntő
Köszöntő
Köszöntő

Fejlesztőpedagógiai ellátás

Szűrővizsgálatok
A tanulási/beilleszkedési nehézségek megelőzésére , a tanuláshoz szükséges készségek, képességek fejlettségi szintjének  meghatározására irányulnak az óvodai szűrővizsgálatok, melyet az óvodai logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus végez el. (Óvodáskorú gyermekeknél a 4. életév betöltése után, nagycsoport év elején, beiskolázás előtt, vagy első osztály első félévében.)

A szűrővizsgálat területei:

 • nagymozgás, téri tájékozódás, finommotorika,
 • auditív-vizuális észlelés területei,
 • matematikai képességek,
 • tanulási nehézség veszélyeztetettség vizsgálata,
 • diszlexia-prevenciós vizsgálatok.


További vizsgálatok
A szűrést követően, ha bármilyen képességbeli elmaradást, problémát tapasztalnak a szakemberek a gyermeknél, képességeinek fejlesztését óvodai keretek között látják el. Amennyiben a feltárt nehézség indokolttá teszi és további vizsgálatokra van szükség, a szakemberek, valamint az óvoda/iskola pedagógusai is kérhetik a Szakszolgálat részletesebb vizsgálatát.

A Szakszolgálathoz való jelentkezés történhet:

 • az oktatási-nevelési intézmény javaslata alapján,
 • a szülő önként is kérheti gyermeke vizsgálatát.


A pedagógiai vizsgálatok célja
A Szakszolgálatokban a pedagógiai vizsgálatok célja a 3-18 éves korosztály fejlődési, érési elmaradásának felmérése, a tanulási (veszélyeztetettségi) problémák hátterének feltérképezése, a jelzett részképesség gyengeségek, képességbeli elmaradások feltárása. A vizsgálatok eredményei alapján a segítségnyújtás: tanácsadás, konzultáció, terápiás gondozás és fejlesztés formájában valósulhat meg. Az ellátást pszichológus, gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus szakemberek biztosítják.

A fejlesztés célja:
tanulási/beilleszkedési nehézség csökkentése, kognitív funkciók (gondolkodás, észlelés, emlékezet, figyelem) fejlesztése, részképességek fejlesztése, mozgásos, szenzoros integráció fejlesztése, tanulási technikák elsajátítása.

Gyógypedagógus által biztosított ellátási formák:
kognitív funkciók fejlesztése, grafomotoros fejlesztés, nyelv és beszédfejlesztés, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia reedukáció, komplex mozgásterápia (TSMT, Delacato).

Fejlesztőpedagógus által biztosított ellátási formák:
mozgásfejlesztés (nagymozgás, finommotorika, grafomotorika), beszédkészség (beszédészlelés, beszédértés, szókincs) fejlesztése, anyanyelvi készségek (olvasás, írás, szövegértés) fejlesztése, számolási készség fejlesztés, Iskolába lépéshez szükséges részképességek fejlesztése.

A vizsgálatok során alkalmazott pedagógiai vizsgálóeljárások:

 • Figyelemteszt (szék-lámpa, Pieron)
 • Osztályfoknak megfelelő olvasás, írás, számolás, szövegértés (Meixner-féle olvasólap, nyelvi helyesírási felmérőlap
 • Beszéd és nyelvi fejlettség vizsgálata (Meixner-féle szókincs-szótanulási vizsgálat, Peabody, Token,GMP)
 • Észlelés, emlékezet vizsgálata (GOH/GMP beszédészlelés és beszédmegértés, beszédhanghallás vizsgálata, Frostig, Token)
 • Vizuomotoros koordinációt vizsgáló teszt (Bender A-B)

Eseménynaptár

2023. február
H K SZ CS P SZO V
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728